VÆRDIGRUNDLAG FOR PROMIDT

PROLOG – MENNESKESYN

På ProMidt møder vi mennesker med anerkendelse. Vi har det grundlæggende menneskesyn, at mennesker gror, når vi tager udgangspunkt i deres ressourcer og potentialer. Et vedvarende fokus på at give alle mennesker mulighed for at bidrage positivt har betydning for både den enkelte og fællesskabet.

Vores menneskesyn og værdigrundlag er fundamentet for at løfte skolens kerneopgaver og inkludere alle, elever og medarbejdere, samarbejdspartnere og omverdenen. Vi anerkender, at mennesker forstår situationer og ord forskelligt og er derfor åbne for dialog og feedback. 

 

PÅ PROMIDT ER DER ARBEJDSGLÆDE

Det betyder, at vi:

 • oplever arbejdet som meningsfuldt og nødvendigt, og vi har lyst til at bruge vores tid og energi på at gøre vores bedste
 • viser hinanden omsorg og har fokus på trivsel for alle
 • værdsætter mangfoldighed, anerkender hinandens forskellighed og viger ikke tilbage for at gå i dialog om forskellighederne
 • støtter alles aktive involvering og giver plads til medindflydelse

Konkret lægger vi vægt på at:

 • give glæde og humor plads
 • forskellighederne udfoldes inden for fælles definerede rammer og værdier
 • skabe sammenhænge hvor eleverne kan træne og udvikle deres evne til at indgå i demokratiske processer og tage medansvar for helheden 

PÅ PROMIDT MØDER VI HINANDEN MED TILLID OG RESPEKT

Det betyder, at vi:

 • kommunikerer åbent og tillidsfuldt med hinanden
 • har en tro på, at alle gør deres bedste
 • holder aftaler
 • er ansvarlige overfor hinanden
 • er loyale over for ProMidts værdigrundlag

Konkret lægger vi vægt på at:

 • udtrykke hvad vi mener og føler – på en respektfuld og anerkendende måde
 • give ærlig og konstruktiv feedback
 • være åbne og nysgerrige overfor andres tilbagemeldinger

PÅ PROMIDT BLIVER ALLE SET, HØRT OG ANERKENDT

Det betyder, at vi:

 • er nærværende i kontakt
 • udtrykker anerkendelse
 • er autentiske i alle relationer

Konkret lægger vi vægt på at:

 • sige godmorgen med et smil
 • tage godt mod nye
 • være lyttende og åbne, så alle kan få plads til at udtrykke deres behov, ønsker og overvejelser
 • huske anerkendelsen i alle situationer – også når mennesker fejler, og vi oplever deres handlinger som ukonstruktive

 PÅ PROMIDT ER VI BEVIDSTE OM AT SKABE OG FASTHOLDE FOKUS

Det betyder, at vi:

 • støtter hinanden i at være til stede i nuet
 • er tydelige i vores handlinger og sprog
 • laver klare aftaler, som vi holder og følger op

Konkret lægger vi vægt på at:

 • det skal være tydeligt, hvad vi er sammen om på et givet tidspunkt
 • definere rammer, opgaver og spilleregler i en given sammenhæng
 • aftale, hvordan vi prioriterer vores tid og opgaver 

PÅ PROMIDT STYRKER VI MENNESKERS EVNE TIL AT MESTRE EN FORANDERLIG VERDEN

Det betyder, at vi:

 • skaber et sundt, trygt og anerkendende miljø
 • giver tid og rum til afklaring, læring og udvikling
 • støtter menneskers mod, vilje og evne til at finde mening, sætte mål og gå efter dem
 • anerkender, at mennesker har forskellige behov og måder at lære på

Konkret lægger vi vægt på:

 • gennem dialoger, konstruktive modspil og spejling at skabe forøget selvindsigt og selverkendelse
 • gennem socialt samvær og arbejdsfællesskaber at styrke evnen til at skabe og bruge relationer
 • gennem relevante værkstedstilbud og efteruddannelse at udvikle såvel elevers som medarbejderes faglige kvalifikationer og kompetencer