ESU – elevernes samarbejdsudvalg

Elevdemokrati er, at alle elever har indflydelse på deres egen hverdag og det forløb/uddannelse, de møder. På ProMidt ønsker vi at vores elever har medindflydelse på forhold, som påvirker deres hverdag på skolen. Det sikre vi ved at have et elevråd, som vi i daglig tale kalder ESU.

ESU er elevernes mulighed for at få indflydelse og blive hørt. Derfor er det vigtigt at ProMidt har et velfungerende elevråd der kan varetager elevernes interesser og kommer med deres bud på, hvad der evt. kan gøres bedre på skolen.