Den overordnede ledelse af skolen varetages af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer. Bestyrelsen er repræsenteret af de lokale arbejdsmarkedsorganisationer, KAI samt en kommunalt udpegede person fra Ikast-Brande Kommune. Endvidere har skolens personale valgt en medarbejderrepræsentant.

BESTYRELSEN HAR BL.A. TIL OPGAVE OG ANSVARET FOR:

  • Udarbejde en plan for skolens virksomhed

  • Fastsættelse af regler for optagelse af deltagere på skolen

  • Fastlæggelse af skolens budget efter forslag fra forstanderen

  • Godkendelse af regnskab

  • Ansættelse og afskedigelse af skolens forstander

  • Udarbejde en strategiplan for udslusning af elever

  • Ansættelse og afskedigelse af personale

    Bestyrelsen kan bemyndige skolens forstander hertil

Kim Jensen

FORMAND

Valgt af arbejdsgiverne via BYG

21 61 62 80//kim@arnedanielsen.dk 

Bjarne Dueholm

NÆSTFORMAND 

Formand for DH Ikast-Brande, udpeget af KAI.

Tlf. 23 71 51 30// bjarne.dueholm@email.dk

Birthe Sørensen

MEDLEM 

Formand for arbejdsmarkedsudvalget i Ikast-Brande Kommune, udpeget af kommunalbestyrelsen.

Tlf. 20 66 80 77 // bisor@ikast-brande.dk

Henning Vestbjerg Pedersen

MEDLEM 

Formand for 3F Midtjylland, valgt af lønmodtagerne.

Tlf. 30 35 08 50 //henning.vestbjerg.pedersen@3f.dk 

Lars Bang Pedersen

MEDARBEJDERREPRÆSENTANT 

Linjeleder for Metal & Innovation, valgt af medarbejderne på ProMidt – Produktionsskolen Midt

Tlf. 30 33 99 52 // lpe@promidt.dk