Den overordnede ledelse af skolen varetages af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer. Bestyrelsen er repræsenteret af de lokale arbejdsmarkedsorganisationer, KAI samt en kommunalt udpegede person fra Ikast-Brande Kommune. Endvidere har skolens personale valgt en medarbejderrepræsentant.

BESTYRELSEN HAR BL.A. TIL OPGAVE OG ANSVARET FOR:

  • Udarbejde en plan for skolens virksomhed

  • Fastsættelse af regler for optagelse af deltagere på skolen

  • Fastlæggelse af skolens budget efter forslag fra forstanderen

  • Godkendelse af regnskab

  • Ansættelse og afskedigelse af skolens forstander

  • Udarbejde en strategiplan for udslusning af elever

  • Ansættelse og afskedigelse af personale

    Bestyrelsen kan bemyndige skolens forstander hertil

Kim Jensen

FORMAND – BESTYRELSE

Her fortæler jeg lidt om mig selv – henvendt til eleven.
Jeg går f.eks. til gravhundedressur hver 2. søndag men jeg
holder dog ikke mine elever i kort snor.

30 50 09 52 // jol@promidt.dk

Bjarne Dueholm

NÆSTFORMAND – BESTYRELSE

Her fortæler jeg lidt om mig selv – henvendt til eleven.
Jeg går f.eks. til gravhundedressur hver 2. søndag men jeg
holder dog ikke mine elever i kort snor.

Tlf. 30 50 09 49// sgu@promidt.dk

Birthe Sørensen

MEDLEM – BESTYRELSE

Her fortæler jeg lidt om mig selv – henvendt til eleven.
Jeg går f.eks. til gravhundedressur hver 2. søndag men jeg
holder dog ikke mine elever i kort snor.

Tlf. 30 30 30 30 // mail@promidt.dk

Henning Vestbjerg Pedersen

MEDLEM – BESTYRELSE

Her fortæler jeg lidt om mig selv – henvendt til eleven.
Jeg går f.eks. til gravhundedressur hver 2. søndag men jeg
holder dog ikke mine elever i kort snor.

Tlf. 30 30 30 30 // mail@promidt.dk

Lars Bang Pedersen

MEDARBEJDERREPRÆSENTANT – BESTYRELSE

Her fortæler jeg lidt om mig selv – henvendt til eleven.
Jeg går f.eks. til gravhundedressur hver 2. søndag men jeg
holder dog ikke mine elever i kort snor.

Tlf. 30 30 30 30 // mail@promidt.dk