OM PROMIDT

ProMidt sætter produktionsskoletanken, arbejds- og læringspædagogikken samt den anerkendende tilgang i centrum, når vi hjælper de unge til afklaring og sætter dem i stand til at vælge skolegang, ungdomsuddannelse eller påbegynde et aktivt erhvervsliv.

ProMidts undervisning tager udgangspunkt i den enkelte unge, med en tro på at alle kan noget på et eller flere områder. Undervisningen og samværet med eleverne foregår med en positiv grundholdning, der afspejler ligeværdighed, respekt og tro på den unges evner, ønsker og vilje til at være selvhjulpen.

ProMidt lægger stor vægt på nærhed og kvalitet i vejledningen, så den enkelte unge opnår en høj grad af både personlige og faglige kompetencer. Vi er opmærksomme på, at oplevelser, både i skolens hverdag og i forbindelse med praktikforløb og ekskursioner, har stor betydning for elevernes udvikling af social kompetence.

Det er nødvendigt, at vi fra skolens side er rummelige og forstår at tage hensyn til elevernes forskellighed. Ofte må hverdagen organiseres i faste og synlige rammer. Tryghed og omsorg er ligeledes en forudsætning for et udbytterigt skoleophold, der kan ruste de unge til et godt voksenliv.