FGU – FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE

Danmark får en helt ny forberedende uddannelse per 1. august 2019. Den nye uddannelse står på skuldrene af produktionsskolernes værkstedspædagogik, der kombineret med VUC’s almenundervisning skal ruste de unge fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Breaking news

Et vigtig skridt i skabelsen af FGU Midt-Vest er nu taget, da bestyrelsen har ansat Thomas Dalgaard som direktør for FGU Midt-Vest.

Thomas Dalgaard kommer med mange års undervisnings- og ledelseserfaring fra uddannelsessektoren. Han har tidligere været bl.a. vicedirektør på Silkeborg Business College og senere konstitueret direktør sammested. Aktuelt underviser han på Herningsholm Erhvervsskole. Han er 51 år og bosat i Silkeborg.

Thomas tiltræder senest 1. februar. Som noget af det allerførste vil han besøge de skoler og medarbejdere, som fra august bliver en del FGU Midt-Vest.

FGU MIDT-VEST

Kontaktliste for FGU MIDT-VEST bestyrelsen

  • Fem medlemmer udpeget af kommunalbestyrelserne i dækningsområdet:

Trine Ørskov – pol.byrtrors@rksk.dk Tlf. 52 15 42 53
Kristian Andersen – pol.byrkrand@rksk.dk Tlf. 40 62 11 51
Tommy Tønning – byrtt@herning.dk Tlf. 22561164
Marianne Bjørn – byrmb@herning.dk tlf. 40305490
Ib Lauritsen – iblau@ikast-brande.dk Tlf. 9960 4010

  • To medlemmer udpeget af arbejdstagerorganisationerne:

Henning Vestbjerg Pedersen – Henning.vestbjerg.pedersen@3f.dk Tlf. 70300868 / 30350850 (3F)
Helge Albertsen – helgealbertsen@gmail.com Tlf. 40112148 (Dansk Metal)

  • To medlemmer udpeget af arbejdsgiverorganisationerne:

Morten Knudsen – morten@mpconstruction.dk tlf. 4084 9367 (DA)
Anders Thygesen – AT@vestas.com Tlf: 23682591 (DI)

  • Et medlem udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse
    med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser:

Marianne Oksbjerre – mo@ucrs.dk tlf. 96801501 / 29610607 (UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern)

  • Et medlem udpeget af de relevante faglige organisationer for medarbejderne på skoler der skal
    sammenlægges eller overdrage til FGU-institutionen:

Lars Bang Pedersen – lpe@promidt.dk Tlf. 75761333 / 30339952 (Promidt)

  • Medarbejderrepræsentant uden stemmeret:

Stine Aaen Dürr – st@hhfvuc.dk 96 27 62 04 (Herning HF og VUC)

Dagsorden og referat
Medarbejder information

Bestyrelsen for FGU i Herning, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande Kommuner havde den 9. oktober sit
første bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen konstituerede sig her med Ib Lauritsen som formand men valgte at vente til næste
bestyrelsesmøde den 24. oktober med at vælge næstformand. Bestyrelsen vedtog at give den nye
institution navnet FGU Midt-Vest.

Det er vigtigt for bestyrelsen, at FGU Midt-Vest kommer godt fra start, og at der er en høj grad af
information og dialog i den videre proces.

Informationsbrev til medarbejdere efter 1. bestyrelsesmøde

Informationsbrev til medarbejdere efter bestyrelsesmødet 24. oktober 2018

Nyhedsbreve

Til alle interesserede!

Der er stor interesse for nyt om implementeringen af FGU. Vi har derfor besluttet med jævne mellemrum, frem mod uddannelsens start i august 2019, at lægge diverse informationer op her på siden. Det skal give et indblik i den igangværende implementeringsproces og opnåede milepæle.

Nyt om FGU orienteringsbrev sept 2018

Nyt om FGU orienteringsbrev november 2018

Overordnet tidsplan

Notat om den forberedende grunduddannelse

Administrativ styregruppe

Arbejdet med at gøre FGU Midt-Vest klar til skolestart i august 2019 er stort. Bestyrelsen har derfor
nedsat en styregruppe bestående af ledere fra de fem uddannelsesinstitutionerne samt repræsentanter
fra de tre kommuner. Styregruppen skal bistå den kommende institutionsleder med at skabe et stærkt og
fælles grundlag for FGU Midt-Vest.

Kontaktliste for den administrative styregruppe for FGU Midt-Vest

FGU-leder (formand for styregruppen)
[Vakant]

Johnny Olsen, Forstander Promidt

Jol@promidt.dk, tlf. 3050 0952

Anne Sofie Rosenhøj, Forstander Herning Produktionsskole

fie@ph-herning.dk, tlf. 5372 9200

Peder Sørensen, Forstander Ringkøbing-Skjern Produktionsskole

psn@rs-ps.dk, tlf. 2362 4622

Hanne Vestergaard Kristensen, Forstand VUC Ringkøbing-Skjern

HV@ucrs.dk, tlf. 9627 5851

Kenneth Holm, Økonomi-, Administrations- og AVU-chef Herning HF & VUC

kho@hhfvuc.dk, tlf.  5071 5172

Søren Liner Christensen, Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune

SSBSC@Herning.dk, tlf. 9628 4000

Ulla Høy Henriksen, Ungevejledningschef Herning Kommune
uuvuh@herning.dk, tlf. 2035 8156

Flemming Juel-Nielsen, Direktør Ringkøbing-Skjern Kommune

flemming.juel-nielsen@rksk.dk, tlf. 3070 9965

Carsten Bjerg, UU-leder Ringkøbing-Skjern Kommune

carsten.bjerg@rksk.dk, tlf. 3076 1666

Karen Heebøll, På tværs-direktør Ikast-Brande Kommune
kahee@ikast-brande.dk, tlf. 3051 7278

Charlotte Gye Sørensen, Arbejdsmarkedschef Ikast-Brande Kommune

chars@ikast-brande.dk, tlf. 8161 7516

Bjarke Nees, Udviklingskonsulent Ikast-Brande Kommune (referent)

bjnee@ikast-brande.dk, tlf. 9960 3104

Herunder finder du dagsorden og referat fra FGU MIDT-VEST administrative styregruppe:

(1-2018) Dagsorden til møde i den administrative FGU-styregruppe 11. oktober 2018

(1-2018) Referat administrativ styregruppe 11. oktober

Dagsorden 19. november. Den administrative styregruppe fro FGU Midt-Vest

Referat 19. november, administrativ styregruppe for FGU Midt-Vest