Velkommen til ProMidt

Der er mange ting, du som ny elev på ProMidt skal sætte dig ind i og finde ud af. For at hjælpe dig godt i gang, har vi samlet det meste her på siden og i en folder.

Personlig udvikling

ProMidts overordnede mål er, at du påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse eller kommer i arbejde.

På skolen får du derfor mulighed for at få styrket din personlige udvikling og tilegne dig kvalifikationer, der forbedrer dine muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Et forløb på ProMidt indeholder bl.a.:

  • Arbejde og produktion på værkstederne
  • Undervisning
  • Motion
  • Vejledning om uddannelse og arbejde
  • Praktikforløb
  • Fælles arrangementer så som ekskursioner, temadage, osv.
  • Samvær med andre unge
  • Samarbejde på tværs af værkstederne

Vi forventer, at du er indstillet på at deltage aktivt i alle skolens aktiviteter.

Som du kan se, har skolen meget at give dig. Du kommer selvfølgelig også til at give noget, det kunne være: Kammeratskab, initiativ, engagement, god arbejdsindsats, aktivitet, humor  – du kan sikkert tilføje meget mere ??

Hent ProMidts informationsfolder her: Informationsfolder 2019